Metro praha

Metro Praha je páteří městské hromadné dopravy hlavního města. Metrem se přepraví denně až 2 milióny cestujících. Provoz pražského metra byl zahájen v roce 1974 a provozovatelem metra je Dopravní podnik hlavního města Prahy, akciová společnost. Nejnovějšími stanicemi (2015) pražského metra jsou stanice Bořislavka, Nádraží Veleslavín, Petřiny, Nemocnice Motol, a to na trase metra A směrem od Dejvické k letišti Ruzyně. Metro Praha má v současné době 3 trasy metra A, B, C, přičemž v plánu je výstavba nové trasy metra D.

Pražské metro pro přehlednost rozlišuje v mapkách trasy metra barevně, trasa metra A (zeleně), trasa metra B (žlutě), trasa metra C (červeně). Celkem pražské metro měří kolem 66 kilometrů a všechny 3 trasy metra mají 61 stanic, přičemž stanice metra Můstek, Muzeum a Florenc jsou stanice přestupní.

Napsat komentář